Kto odpowiada za utrzymanie zieleni w przestrzeni miejskiej?

Obecnie władze miast dążą do jak największego zazielenienia przestrzeni publicznej. Wynika to z dwóch przyczyn. Potocznie zwana „betonowa dżungla” powoduje, że dochodzi do niebezpiecznego zwiększania się temperatury w upalne dni. Po drugie, roślinność poprawia jakość powietrza, co jest szczególnie ważne w wysoce zurbanizowanych miejscowościach.

Utrzymywanie terenów zielonych w mieście

Stworzenie zielonych przestrzeni w miastach to dopiero pierwszy krok w walce z negatywnymi skutkami tzw. betonozy. Przecież o rośliny trzeba regularnie dbać. Ten obowiązek spoczywa najczęściej na Zarządzie Zieleni Miejskiej funkcjonującym w danej miejscowości. Nie w każdym mieście powołano jednak ten organ. Wówczas utrzymanie terenów zielonych może spoczywać np. na Miejskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych.

Dbanie o stan roślinności w mieście nie jest łatwe. Wymaga nie tylko wiedzy i zaangażowania, ale i posiadania różnorodnych sprzętów. Mowa tu np. o kosiarkach wysięgnikowych, zamiatarkach czy szczotkach do chwastów. Z tego względu niektóre władze miast wolą powierzyć to zadanie wyspecjalizowanemu zewnętrznemu podmiotowi w drodze przetargu.

W jaki sposób utrzymuje się tereny zielone w mieście?

Działania podejmowane w ramach utrzymywania roślinności miejskiej nie są przypadkowe. Niezależnie od tego, jaki podmiot się tym zajmuje, niezbędne jest przygotowanie odpowiedniego planu. Mowa tu o harmonogramie podejmowania czynności ogrodniczych, ale także rewitalizacji czy inwentaryzacji terenów zielonych.

W ramach takiego przedsięwzięcia równie ważna jest stała kontrola roślinności. Ogrodnicy muszą na bieżąco sprawdzać jej stan. Niekiedy trzeba podjąć decyzję o wycince. Przy utrzymywaniu terenów zielonych pod uwagę należy brać zarówno względy praktyczne, jak i estetyczne.